Petycje

L.p. Imię i nazwisko
lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa
w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach)
Skan
petycji
Przedmiot
petycji
Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1. Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego
4b lok. 13
00-412 Warszawa
pobierz Dokonanie analizy możliwości wdrażania płatności bezgotówkowych 06.11.2019 zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji
  pobierz

Zamieszczono na BIP Urząd Miejski – kliknij tutaj