Ogłoszenia

Koronawirus – Informacje – kliknij tutaj (link)

Petycje – kliknij tutaj

01.03.2022 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór na stanowisko Animator Sportu na Boisko Sportowe „Orlik 2012” w Wyrzysku oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Osieku nad Notecią działającym w okresie od kwietnia 2022 do października 2022. Treść ogłoszenia – kliknij tutaj

14.09.2021 – Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – referent w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku na pełen etat od 1 października 2021 r. – pobierz

 • Kwestionariusz osobowy – pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – pobierz
 • Obowiązek informacyjny – pobierz 

17.10.2019 – ZAPYTANIE OFERTOWE „Wykonanie kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych – przeglądy jednoroczne i pięcioletnie.” 

19.09.2019 – Zarządzenie nr 0030.7.2019 Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku z dnia 19 września 2019 r. w sprawie ustalenia opłat za sporządzenie odbitki kserograficznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wyrzysku kliknij tutaj (link).

09.09.2019 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Modernizacja pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku i przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatora na instalacji mechanicznej” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

14.06.2019 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Modernizacja (remont) pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej przy ulicy Parkowej w Wyrzysku” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

21.08.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

09.08.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

 • Modyfikacja – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Opis projekt budowlany architektura nadbudowa – korekta pokrycia dachu – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Specyfikacje nadbudowy zmian pokrycia – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Nadbudowa segmentu B zmiana pokrycia oferta – kliknij tutaj (plik.pdf)
 • Detale okapu korekta pokrycia dachu – kliknij tutaj (plik.pdf)

31.07.2018 – ZMIANA OGŁOSZENIA o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – kliknij tutaj (link).

30.07.2018 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa konstrukcji dachowej i termomodernizacja budynku basenu w Wyrzysku wraz z wymianą infrastruktury technicznej” – przetarg oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link).

17.05.2017 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – kliknij tutaj (plik.pdf)

29.04.2017 OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej” – przetarg – kliknij tutaj (link) oraz dokumenty do pobrania kliknij tutaj (link). 

20.04.2017 – zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – kliknij tutaj (plik.pdf)

12.04.2017 – ZMIANA OGŁOSZENIA  o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej”:kliknij tutaj (link)

27.03.2017 – OGŁOSZENIE o zamówieniu dotyczącym „Przebudowa hali basenowej – remont ogólnobudowlany hali basenu i montaż rekuperatorana instalacji mechanicznej”:

27.02.2017 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animator Sportu Boiska -Orlik 2012‘’ działającego w okresie od kwietnia do października 2017 r. – pobierz treść ogłoszenia tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx)

26.01.2017 – Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2017 r. dla zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 30 000 euro – pobierz tutaj (plik.pdf)

29.08.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego pn. „Przebudowa hali basenu wraz z niecką basenową” w budynku OSiR w Wyrzysku przy ul. Parkowa 6.  – pobierz tutaj (plik. pdf)

05.05.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku zaprasza do złożenia ofert cenowych na roboty budowlane (remont hali basen) Basen Miejski, ul. Parkowa 6, 89-300 Wyrzysk.

 • Załącznik nr 1 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Załącznik nr 2 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Załącznik nr 3 – pobierz tutaj (plik.pdf)
 • Umowa o roboty budowlane – pobierz tutaj (plik.pdf)

22.02.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór dzieci do Szkółki Pływackiej.

 • Regulamin zajęć – pobierz tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx.)  
 • Formularz zgłoszeniowy – pobierz tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx.). 

17.02.2016 – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Animator Sportu Boiska -Orlik 2012‘’ działającego w okresie od kwietnia do października 2016 r. – pobierz treść ogłoszenia tutaj (plik.pdf) lub tutaj (plik.docx)