O nas

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku jest jednostką organizacyjną gminy Wyrzysk, której przedmiotem działalności jest zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi oraz upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy Wyrzysk. 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku

ul. Plac Wojska Polskiego 19

89-300 Wyrzysk

tel./fax: 67 255 90 89

e-mail: osirwyrzysk@osirwyrzysk.pl

www.osirwyrzysk.pl

NIP 7642650565

REGON 301626241

NBS BIAŁOŚLIWIE 60 8937 0007 0000 1948 2000 0010

Kierownik: Beata Borowczak

tel./fax: 67 255 90 89

tel. kom. +48 607 343 543

e-mail: kierownik@osirwyrzysk.pl 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
NIP: 764-260-71-73

Odbiorca: Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Plac Wojska Polskiego 19
89-300 Wyrzysk

Misja Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – pobierz tutaj.

Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – pobierz tutaj.

Zmiana siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku – pobierz tutaj.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe – bilans jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowej Administracji Placówek w Wyrzysku.