Ferie na sportowo 2018!

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku w ramach akcji „Ferie na sportowo 2018”

Dzieci i młodzież chętne do udziału w zajęciach sportowych podczas ferii są zobowiązane do przyniesienia zgody wypełnionej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zgoda na udział w zajęciach sportowychkliknij tutaj