Zajęcia sportowo-rekreacyjne w sołectwach

Zapraszamy na zajęcia sportowo-rekreacyjne na salach wiejskich – start od 11.01.2016.