Zajęcia sportowe na sołectwach – nowy grafik!

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje nowy grafik zajęć sportowo-rekreacyjnych w sołectwach gminy Wyrzysk.